Đường Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 
ĐT: (0321) 3556689, 3865502; Fax: (0321) 3556689

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CHY  -TỔNG CHỈ TIÊU: 350

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN

CHY

  Mã ngành   

Khối thi 

Chỉ tiêu 2013

350

Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên. ĐT: (0321)3865502. Website:caodangyhy.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Cao đẳng điều dưỡng chính quy

 

C720501

B

350

 
 

- Vùng tuyển sinh: Tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung.