Mã tuyển sinh: CYI

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen People Committee Thainguyen Medical College

Năm thành lập: 1966

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: www.caodangytethainguyen.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1.850

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Điều dưỡng

C720501 -Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
900
Hộ sinh

C720502 -Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
400
Dược

C900107 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
550
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (70%).
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông (30%).
- Các thông tin khác:
+ Tuyển sinh 2 đợt vào tháng 7 và tháng 9.
+ Số chỗ ở trong KTX: 2000.
+ Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com.
+ ĐT : 0280 3846630 - 0280 364859