Mã tuyển sinh: TAG

Tên tiếng Anh: An Giang University

Năm thành lập: 1999

Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Website: http://www.agu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 2050

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
60 0 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát      
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
3 Trình độ cao đẳng 51140206 Giáo dục Thể chất.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
30 0 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT  Năng khiếu 1    
4 Trình độ cao đẳng 51140221 Sư phạm Âm nhạc.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
20 0 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2      
5 Trình độ cao đẳng 51140222 Sư phạm Mỹ thuật.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
20 0  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2       
6 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
50 0 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh    
7 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
100 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
12 Trình độ đại học 52140213 Sư phạm Sinh học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Toán, Hóa học, Sinh học       
13 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí        
14 Trình độ đại học 52140218 Sư phạm Lịch sử
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí        
15 Trình độ đại học 52140219 Sư phạm Địa lý
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí        
16 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ).
40 0 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh    
17 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
50 0 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    
18 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
80 0 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh    
19 Trình độ đại học 52310106 Kinh tế quốc tế
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
50 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52340203 Tài chính Doanh nghiệp
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52340301 Kế toán
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52380101 Luật
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
90 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
25 Trình độ đại học 52420201 Công nghệ sinh học
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
70 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
26 Trình độ đại học 52480103 Kỹ thuật phần mềm
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
28 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
29 Trình độ đại học 52540101 Công nghệ thực phẩm*
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
30 Trình độ đại học 52620105 Chăn nuôi
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
60 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
31 Trình độ đại học 52620110 Khoa học cây trồng
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
70 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
32 Trình độ đại học 52620112 Bảo vệ thực vật
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
100 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
33 Trình độ đại học 52620116 Phát triển nông thôn
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
70 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
34 Trình độ đại học 52620301 Nuôi trồng thủy sản
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
50 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
35 Trình độ đại học 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành tại Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

- Các ngành sư phạm: Bậc đại học tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ);

- Bậc cao đẳng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển từ kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia (Riêng các ngành có thi năng khiếu thì tổ chức thi thêm bài thi năng khiếu).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC