Mã tuyển sinh: DCN

Tên tiếng Anh: HaNoi University Of Industry

Năm thành lập: 2005

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Địa chỉ: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.haui.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 6700

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52210404 Thiết kế thời trang 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học 180 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 210 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
4 Trình độ đại học 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 70 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung  
5 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 770 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52340101_CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52340101_QT Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học 52340115 Marketing 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
9 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
10 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 780 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
11 Trình độ đại học 52340302 Kiểm toán 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
12 Trình độ đại học 52340404 Quản trị nhân lực 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52340406 Quản trị văn phòng 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học 52480101 Khoa học máy tính 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52480101_QT Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
16 Trình độ đại học 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52480103 Kỹ thuật phần mềm 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52480104 Hệ thống thông tin 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 520 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 420 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 510 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
25 Trình độ đại học 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 450 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
26 Trình độ đại học 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
28 Trình độ đại học 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 260 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
29 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
30 Trình độ đại học 52540204 Công nghệ may 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017 có tổ hợp môn mà nhà trường xét tuyển

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC