Mã tuyển sinh: DDD 

Địa chỉ: Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04)37719961,(04)37719963.

Website: www.dongdo.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 1500

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.500

 

Kiến trúc:

 

D580102

Toán, Vẽ Mĩ thuật (hệ số 2), Năng khiếu.(*)

Văn, Vẽ Mĩ thuật (hệ số 2), Năng khiếu.(*)

 

100

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Tin học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

150

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

100

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

Kĩ thuật xây dựng

 

D580208

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Hóa học

 

100

 

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

D510406

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Tin học Toán, Hóa học, Sinh học

 

100

 

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

50

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học

150

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

 

150

Luật kinh tế

D380107

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

70

Quan hệ quốc tế

D310206

100

Việt Nam học

D220113

100

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

100

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Trung Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung

 

80

 

Quản lí nhà nước

 

D310205

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

50

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

D510205

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tin học, Tiếng Anh

 

50

 

Thông tin học

 

D320201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

50

- Phương thức tuyển sinh:

1/Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Số lượng xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu được giao.

2/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 THPT. Số lượng xét tuyển: 70% tổng chỉ tiêu được giao.

(*) Ngành kiến trúc, nhà trường tổ chức thi 02 môn: môn Vẽ Mĩ thuật (hệ  số 2) và môn Năng khiếu.

-   Trường nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2016 đến 10/9/2016 và tổ chức thi vào ngày 15/9/2016.

-   Học phí: 1.000.000 đ/tháng, mỗi năm 10 tháng/02 học kỳ.

-   Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.