Mã tuyển sinh: GNT

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Website: http://www.spnttw.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1.500 

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

 

 

GNT

Km9, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: (04)38544468. Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1500

Sư phạm Âm nhạc

D140221

Ngữ văn, Kiên thức Am nhạc tông họp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhac cu.

225

Sư phạm Mĩ Thuật

D140222

Ngữ văn, Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút)

225

Quản lí văn hoá

D220342

Ngữ văn, Kiên thức Am nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ; Ngữ văn, Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút), Trang trí (240 phút)

200

Thiết kế thời trang

D210404

Ngữ văn, Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

320

Thiết kế đố họa

D210403

Ngữ văn, Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

400

Thanh nhạc

D210205

Ngữ văn, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhac

100

Hội họa

D210103

Ngữ văn, Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)

30

Các ngành đào tạo đại học liên thông (CĐ-ĐH)

 

Quy định trong mục Ghi chú

200

Sư phạm Am nhạc

D140221

 

50

Sư phạm Mĩ Thuật

D140222

 

50

 

Quản lí văn hoá

D220342

 

50

Thiêt kê thời trang

D210404

 

50

Các ngành đào tạo cao đăng

 

Xét tuyên từ kêt quả thi đại học

100

Sư phạm Am nhạc

C140221

 

50

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

 

50

-           Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2015: 400 chỗ.

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đai học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định vê tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

-           Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

Hệ đại học:

+ Xét tuyển: Môn Ngữ văn, kết quả ba năm THPT hoặc kết quả thi trong kì thi THPT Quốc gia năm 2015;

Thí sinh phải đăng kí 01 trong 02 hình thức xét tuyển môn Ngữ văn nêu ở trên khi nộp Hồ sơ (có mẫu đơn trên Website của nhà trường). Dự kiến 60% chỉ tiêu xét điếm Ngữ văn theo kết quả ba năm THPT căn cứ Học bạ, 40% chỉ tiêu xét điểm Ngữ văn theo kết quả trong kì thi Quốc gia năm 2015

Điều kiện xét tuyển hệ đại học:Môn

Ngữ văn đạt từ 5.0 đối với thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học THPT; điều kiện môn Ngữ văn đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kì thi Quốc gia năm 2015 thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT;

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015, sau khi nộp Hồ sơ theo thời gian quy định của nhà trường, nộp bổ sung Học bạ THPT (06 học kì) trước ngày 11/7/2015 hoặc Giấy chứng nhận điểm Ngữ văn trong kì thi Quốc gia trước ngày 20/7/2015 tại Phòng Đào tạo trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu (nhân hệ số 2)

Hệ đại học liên thông chính quy:

-           Đối với thí sinh tôt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngàv nộp hồ sơ: Các môn thi giống như các ngành thuộc hệ đại học chính quy.

-           Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đã đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi hai môn năng khiếu như các ngành thuộc hệ đại học chính quy và thi môn: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp –Xướng âm (SP Âm nhạc), Kiên thức Mỹ thuật tổng hợp (SP Mỹ thuật), Kiến thức Thời trang tổng hợp (Thiết kế thời trang). Ngành Quản lí văn hóa môn thi như ĐHSP Âm nhạc hoặc ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy.

Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Xét kết quả các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi (nếu còn chỉ tiêu).