Thủ khoa Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013

Danh sách thủ khoa Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2013

Top 10 thí sinh có tổng điểm thi cao nhất Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013.

Mã trường: GTA
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 2839 Nguy�n Ng�c L��ng 26/06/1994 20.5
2 159 ��ng Th� Qu�nh Anh 26/08/1994 19.75
3 2575 Ph�m V�n L�m 08/06/1994 19.75
4 5408 Ki�u Anh T� 05/05/2089 19.75
5 4208 L� V�n Th�ng 10/04/1992 19.25
6 4469 Nguy�n V�n Thu�n 24/12/1992 19.25
7 739 Nguy�n Th�nh Duy 18/11/1992 19.25
8 1557 Tr�nh Th� Thu Hi�n 14/06/1992 19
9 1246 L� V�n Gi� 02/11/2085 19
10 4281 Chu ��c Th�ng 07/12/1992 19
11 599 L� Vi�t C��ng 16/02/1995 A 22
12 2982 Tr�n Ng�c Minh 19/06/1995 A 21.25
13 766 V� Anh D� 10/12/2084 A 21
14 3467 L� H�ng Ph� 15/10/1995 A 21
15 584 ��o Minh C��ng 17/10/1995 A 20.75
16 14036 Nguy�n Th� Thanh Hoa 24/04/1995 A 20.75
17 4891 ��ng Th�nh Trung 12/04/1995 A 20.5
18 289 Nghi�m Xu�n B�ng 28/02/1995 A 20.5
19 15 Nguy�n Xu�n Anh 21/04/1995 A 20.25
20 4244 Ng� ��c Th�ng 11/06/1995 A 20.25

Đăng ký nhận điểm thi đại học cao đẳng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Hãy soạn tin: DTL(cách)Sốbáodanh gửi 8712

Lưu ý Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số>> Hướng dẫn tra cứu

VD: Bạn có SBD là DCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8712

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

Thủ khoa đại học, thủ khoa cao đẳng năm 2013

Chọn trường:
  • Sắp xếp tên trường theo

  • Tìm kiếm theo

Đăng ký nhận điểm thi đại học cao đẳng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Hãy soạn tin: DTL(cách)Sốbáodanh gửi 8712

Lưu ý Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số>> Hướng dẫn tra cứu

VD: Bạn có SBD là DCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8712

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

quang cao diem thi 2

Danh sách thủ khoa Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2013. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi DH, CD năm 2013 trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đặt câu hỏi