Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2013

Kết quả điểm NV2 năm 2017

Điểm NV2 Đại Học Y Dược TPHCM năm 2014
Mã trường: YDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược TPHCM khối 0 tổng điểm 0. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi