Tìm nguyện vọng 2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2013 - 12 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2013
Mã trường: C38
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 11 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
2 C140211 Sư phạm Vật lý A,A1 10 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
3 C140216 SP Kinh tế gia đình A,A1 10 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
4 C220201 Tiếng Anh A1,D1 10 Tuyển thí sinh trong cả nước
5 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10 Tuyển thí sinh trong cả nước

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai khối A tổng điểm 12. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi