Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2013 - 14 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2013
Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao đẳng) B 11

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi