Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2013 - 14 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2014
Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 C540204 Công nghệ may B 11 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,V,B là 130
2 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 13 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 230
3 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 130

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi