Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DTH Đại Học Hoa Sen D510406 B 14
2 LNS Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) D850103 B 14
3 DTC Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Thái Nguyên D520212 B 14
4 TTN Đại Học Tây Nguyên D620105 B 14
5 DCV Đại học Công nghiệp Vinh D540101 B 14
6 DDD Đại Học Dân Lập Đông Đô D52510406 B 14
7 DCL Đại Học Cửu Long D540101 B 14
8 DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên D850101 B 14
9 DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên D520320 B 14
10 SKH Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên D140214 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi