Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên D850101 B 14
2 DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên D520320 B 14
3 DCL Đại Học Cửu Long D540101 B 14
4 DCV Đại học Công nghiệp Vinh D540101 B 14
5 DTA Đại Học Thành Tây D720501 B 14
6 TDD Đại học Thành Đô D510406 B 14
7 SKH Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên D140214 B 14
8 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM D520503 B 14
9 DBG Đại học Nông Lâm Bắc Giang D620110 B 14
10 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành D420201 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi