Luyện thi đại học 2015

Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai D540101 B 14
2 DBL Đại Học Bạc Liêu D140213 B 14
3 TQU Đại học Tân Trào D620110 B 14
4 VTT Đại Học Võ Trường Toản D720101 B 14
5 DHQ Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị D510406 B 14
6 DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên D850101 B 14
7 DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên D520320 B 14
8 TAG Đại Học An Giang D140213 B 14
9 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) D620202 B 14
10 DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên D620105 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi