Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 HHT Đại Học Hà Tĩnh D140212 B 14
2 DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên D620105 B 14
3 DTA Đại Học Thành Tây D720501 B 14
4 TDD Đại học Thành Đô D510406 B 14
5 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM D520503 B 14
6 DBV Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu D510401 B 14
7 DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai D540101 B 14
8 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành D420201 B 14
9 DMD Đại học Công nghệ Miền Đông D720401 B 14
10 VTT Đại Học Võ Trường Toản D720101 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi