Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 92 nghành công bố điểm NV2 năm 2013
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 TDV Đại Học Vinh D440301 B 14
2 DTV Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh Toan nganh (DH) B,C 14
3 SKH Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Toan nganh (DH) B,C 14
4 DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên D620115 B 14
5 TTN Đại Học Tây Nguyên D420101 B 14
6 DNU Đại Học Đồng Nai D140213 B 14
7 DBD Đại Học Bình Dương Toan nganh (DH) B,C 14
8 EIU Đại Học Quốc Tế Miền Đông D720501 B 14
9 DPY Đại Học Phú Yên D420101 B 14
10 DBG Đại học Nông Lâm Bắc Giang D620110 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi