Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DBG Đại học Nông Lâm Bắc Giang D620110 B 14
2 DBL Đại Học Bạc Liêu D140213 B 14
3 TAG Đại Học An Giang D140213 B 14
4 DBV Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu D510401 B 14
5 DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên D620105 B 14
6 DMD Đại học Công nghệ Miền Đông D720401 B 14
7 LNS Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) D850103 B 14
8 DQU Đại Học Quảng Nam D140213 B 14
9 DTZ Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên D440112 B 14
10 DTH Đại Học Hoa Sen D510406 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi