Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DHQ Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị D510406 B 14
2 DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên D620105 B 14
3 LNS Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) D850103 B 14
4 DMD Đại học Công nghệ Miền Đông D720401 B 14
5 DQU Đại Học Quảng Nam D140213 B 14
6 DTZ Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên D440112 B 14
7 DCV Đại học Công nghiệp Vinh D540101 B 14
8 DTH Đại Học Hoa Sen D510406 B 14
9 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông D420201 B 14
10 TTN Đại Học Tây Nguyên D620105 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường Đại học quốc gia
Đặt câu hỏi