Tìm trường nguyện vọng 2 năm 2013 - 14 điểm

Tra cứu điểm nguyện vọng NV2 năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đang được cập nhật!
Đã có 95 nghành công bố điểm NV2 năm 2014
STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Điểm xét tuyển
1 DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên D850101 B 14
2 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông D420201 B 14
3 DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên D520320 B 14
4 HHT Đại Học Hà Tĩnh D140212 B 14
5 TQU Đại học Tân Trào D620110 B 14
6 DTA Đại Học Thành Tây D720501 B 14
7 DHQ Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị D510406 B 14
8 TDD Đại học Thành Đô D510406 B 14
9 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM D520503 B 14
10 DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai D540101 B 14

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm trường nguyện vọng 2 khối B tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi