Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 - 15 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2014
Mã trường: DTY
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên khối B tổng điểm 15. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014
Đặt câu hỏi