Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 - 15 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2013
Mã trường: DTY
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 C720332 Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm B 11.5
2 C720334 Y tế học đường B 11.5

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên khối B tổng điểm 15. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi