Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2013 - 16 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2014
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D580203 Kỹ thuật công trình biển A 15
2 D580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A 15
3 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15
4 D580202 Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật công trình thuỷ - Hợp tác với Đại học Arkansas, Mỹ) A, A1 15 Xét tuyển vào chương trình tiên tiến.Tổng chỉ tiêu 2 ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật tài nguyên nước là 150
5 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học Bang Colorado, Mỹ) A, A1 15 Xét tuyển vào chương trình tiên tiến.Tổng chỉ tiêu 2 ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật tài nguyên nước là 150
6 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15
7 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A 10 hệ Cao đẳng

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) khối A tổng điểm 16. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi