Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2013 - 16 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2013
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D520203 Kỹ thuật thuỷ điện và năng lượng tái tạo A 15
2 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15
3 D580203 Kỹ thuật công trình biển A 15
4 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15
5 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15
6 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A 10

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) khối A tổng điểm 16. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi