Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2013 - 22 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2014
Mã trường: MDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D520501 Kỹ thuật địa chất A 14
2 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 14
3 D520601 Kỹ thuật mỏ A 14
4 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A 14.5
5 D480201 Công nghệ thông tin A 14.5
6 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 16
7 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 16
8 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 16
9 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 14
10 D520320 Kỹ thuật môi trường A 14.5
11 D340101 Quản trị kinh doanh A 16
12 D340301 Kế toán A 16
13 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 14
14 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 14
15 C510901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A 10
16 C510902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A 10
17 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ A 10
18 C340301 Kế toán A 10
19 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 10
20 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10
21 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
22 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 10
23 C480201 Công nghệ thông tin A 10

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Mỏ Địa Chất khối A tổng điểm 22. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi