Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Tài Chính

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Tài Chính

Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán A00, A01 24
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 23
3 D340201 Tài chính ngân hàng A00, A01 19
4 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 17 NV2: 21.75

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Tài Chính để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành