Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế A00 26 Toán 7.25 điểm
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00 26 Toán 8.25 điểm
3 52340120 Kinh doanh quốc tế A00 26 Toán 8.25 điểm
4 52340301 Kế toán A00 26 Toán 8 điểm
5 52340201 Tài chính - Ngân hàng A00 26 Toán 8 điểm
6 52310106 Kinh tế quốc tế A00 26 Toán 7.25 điểm
7 52380101 Luật A00 26 Toán 7.25 điểm
8 52340101 Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh) A00; A01; D01 18
9 52340301 Kế toán (tại Quảng Ninh) A00; A01; D01 18
10 52340120 Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh) A00; A01; D01 18

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia