Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 402 Kinh tê đôi ngoại A00 25
2 408 Kinh doanh quôc tê A00 25
3 409 Kiêm toán A00 25
4 402C Kinh tê đôi ngoại Chât lượng cao A00 24
5 405 Kê toán A00 24
6 407 Ọuản tri kinh doanh A00 24
7 408C Kinh doanh quôc tê Chât lượng cao A00 24
8 410 Marketing A00 24
9 501 Luât kinh doanh A00 24
10 502 Luât thương mai quôc tê A00 24
11 401 Kinh tê hoc A00 23
12 404 Tài chính - Ngân hàng A00 23
13 409C Kiêm toán Chât lượng cao A00 23
14 411 Thương mai điện tử A00 23
15 502C Luật thương mại quôc tê Chât lượng cao A00 23
16 503 Luât dân sư A00 23
17 504 Luật Tài chính - Ngân hàng A00 23
18 403 Kinh tê và Quản lý công A00 22
19 404C Tài chính - Ngân hàng Chât lương cao A00 22
20 406 Hệ thông thông tin quản lý A00 22
21 407C Quản tri kinh doanh Chât lượng cao A00 22
22 403C Kinh tê và Quản lý công Chât lượng cao A00; A01; D01 20
23 405C Kê toán Chât lương cao A00; A01; D01 20
24 406C Hê thông thông tin quản lý Chât lượng cao A00; A01; D01 20
25 408CA Kinh doanh quôc tê Chât lương cao hoàn toàn băng tiêng Anh A00; A01; D01 20
26 410C Marketing Chât lượng cao A00; A01; D01 20
27 50IC Luât kinh doanh Chât lương cao A00; A01; D01 20
28 503C Luât dân sư Chât lượng cao A00; A01; D01 20

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia