Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự

Mã trường: YQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Thí sinh Nữ miền Nam 30.00 0
2 52720101 Thí sinh Nữ miền Bắc 29.50 0
3 52720101 Thí sinh Nam miền Bắc 29.00 Thí sinh mức 29.00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9.60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9.00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9.50.
4 52720101 Thí sinh Nam miền Nam 27.25 Thí sinh mức 27.25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8.80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8.75.

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành