Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A00

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A00 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 DYH Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự 2 Nghành Xem thêm
2 HEH Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
3 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
4 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
5 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 10 Nghành Xem thêm
6 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 4 Nghành Xem thêm
7 YQH Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự 4 Nghành Xem thêm
8 PKH Học Viện Phòng Không – Không Quân 4 Nghành Xem thêm
9 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 32 Nghành Xem thêm
10 DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công 2 Nghành Xem thêm
11 HGH Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 2 Nghành Xem thêm
12 HTC Học Viện Tài Chính 4 Nghành Xem thêm
13 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 1 Nghành Xem thêm
14 LCH Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị 2 Nghành Xem thêm
15 PBH Trường Sĩ Quan Pháo Binh 2 Nghành Xem thêm
16 LBH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 4 Nghành Xem thêm
17 LPH Đại Học Luật Hà Nội 2 Nghành Xem thêm
18 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 28 Nghành Xem thêm
19 SNH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền 2 Nghành Xem thêm
20 TGH Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp 2 Nghành Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường Đại học quốc gia