Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52540102 Công nghệ Thực phẩm 23.00 24 (Xét theo học bạ)
2 52540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 20.75 21.5 (Xét theo học bạ)
3 52420201 Công nghệ Sinh học 20.50 21.5(Xét theo học bạ)
4 52340101 Quản trị Kinh doanh 20.00 22 (Xét theo học bạ)
5 52540204 Công nghệ May 20.00 21 (Xét theo học bạ)
6 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.75 21(Xét theo học bạ)
7 52480201 Công nghệ Thông tin 19.50 21.5 (Xét theo học bạ)
8 52340301 Kế toán 19.25 22 (Xét theo học bạ)
9 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.25 21 (Xét theo học bạ)
10 52720398 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 19.00 21 (Xét theo học bạ)
11 52340201 Tài chính – Ngân hàng 18.75 21.5 (Xét theo học bạ)
12 52510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 18.50 20 (Xét theo học bạ)
13 52510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 18.50 21 (Xét theo học bạ)
14 52220201 Ngôn ngữ Anh 18.50 20 (Xét theo học bạ)
15 52540105 Công nghệ Chế biến thủy sản 18.25 20 (Xét theo học bạ)
16 52340301 Kế toán(Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
17 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
18 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
19 52540102 Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20(Xét theo học bạ)
20 52420201 Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
21 52340101 Quản trị Kinh doanh (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
22 52510202 Công nghệ chế tạo máy 17.50 20 (Xét theo học bạ)
23 52510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học 17.50 21 (Xét theo học bạ)
24 52510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường 17.00 20 (Xét theo học bạ)
25 52510402 Công nghệ vật liệu 16.25 18 (Xét theo học bạ)
26 52480299 An toàn thông tin 16.00 18 (Xét theo học bạ)
27 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 18 (Xét theo học bạ)
28 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.00 18 (Xét theo học bạ)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành