Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52540101 Công nghệ thực phẩm A00,A01,D01,B00 20
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 19 Xét điểm học bạ 23
3 52340301 Kế toán A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 19 Xét điểm học bạ 23
4 52420201 Công nghệ sinh học A00,A01,D01,B00 19
5 52510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học A00,A01,D01,B00 19 Xét điểm học bạ 23
6 52540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00,A01,D01,B00 19
7 52340201 Tài chính - Ngân hàng A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 18 Xét điểm học bạ 22.5
8 52480201 Công nghệ thông tin A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 18 Xét điểm học bạ 23
9 52510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 18 Xét điểm học bạ 22
10 52510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00,A01,D01,B00 18 Xét điểm học bạ 23
11 52540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00,A01,D01,B00 18 Xét điểm học bạ 22
12 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 17 Xét điểm học bạ 21
13 52540204 Công nghệ May A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 17 Xét điểm học bạ 22
14 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 16 Xét điểm học bạ 20
15 52510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 16 Xét điểm học bạ 20
16 52510402 Công nghệ Vật liệu A00,A01,D01,Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 15 Xét điểm học bạ 20
17 52720398 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực A00,A01,D01,B00 15 Xét điểm học bạ 20
18 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) A00,A01,D01,C00 10 Xét học bạ 16.5
19 C540204 Công nghệ may A00;A01;D01,Toán,Văn,Khoa học tự nhiên 10 Xét học bạ 16.5
20 C220201 Tiếng Anh A01,D01 10 Xét học bạ 16.5
21 C340301 Kế toán A00;A01;D01,Toán,Văn,Khoa học tự nhiên 10 Xét học bạ 16.5
22 C340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,Toán,Văn,Khoa học tự nhiên 10 Xét học bạ 16.5
23 C540102 Công nghệ thực phẩm A00,A01,D01,B00 10 Xét học bạ 16.5
24 C480201 Công nghệ thông tin A00,A01,D01,Toán,Văn,Khoa học tự nhiên ----

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia