Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 20.25 0
2 Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm A00; A01; B00; D01 19.00 0
3 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D01 19.00 Xét điểm học bạ 23
4 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 19.00 0
5 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 19.00 Xét điểm học bạ 23
6 Kế toán A00; A01; A16; D01 18.75 Xét điểm học bạ 23
7 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 18.25 Xét điểm học bạ 22.5
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18.00 Xét điểm học bạ 23
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A16; D01 18.00 Xét điểm học bạ 22
10 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D01 18.00 Xét điểm học bạ 23
11 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D01 17.75 Xét điểm học bạ 22
12 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; A16; D01 17.25 Xét điểm học bạ 21
13 Công nghệ may A00; A01; A16; D01 17.00 Xét điểm học bạ 22
14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 16.00 Xét điểm học bạ 20
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; A16; D01 16.00 Xét điểm học bạ 20
16 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực* A00; A01; B00; D01 15.50 Xét điểm học bạ 20
17 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00; D01 15.00 Xét điểm học bạ 20

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia