Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự

Mã trường: DQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin (Hệ đại học) A01 23
2 52480103 Kĩ thuật phần mềm (Hệ đại học) A01 22
3 52480101 Khoa học máy tính (Hệ đại học) A01 21
4 52480102 Truyền thông và mạng máy tính (Hệ đại học) A01 21
5 52520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá (Hệ đại học) A01 21
6 52480104 Hệ thống thông tin (Hệ đại học) A01 20
7 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đại học) A01 20
8 52520114 Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ đại học) A01 19
9 52520103 Kỹ thuật cơ khí (Hệ đại học) A01 18
10 52580208 Kỹ thuật xây dựng (Hệ đại học) A01 18
11 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ đại học) A01 16
12 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ cao đẳng) A01 12
13 C510303 Công nghệ Kĩ thuật điều khiển và TĐH (Hệ cao đẳng) A01 12
14 C480201_CLC Công nghệ thông tin chất lượng cao HvKtQs liên kết APTECH (Hệ cao đẳng) A01 11
15 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Hệ cao đẳng) A01 10
16 C4802001 Công nghệ thông tin (Hệ cao đẳng) A01 9

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia