Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước 21.00 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành