Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Đoàn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Đoàn

Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340301 Kế toán A00;A01;D01 20 Nv2: 21
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 19 Nv2: 20
3 52340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 19 Nv2: 19.25
4 52380101 Luật A01 19 Nv2: 19.75
5 52340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 19 Nv2: 19.75
6 52760101 Công tác xã hội A01 17 Nv2: 18
7 52310301 Xã hội học A01 17 Nv2: 17.25
8 52850201 Bảo hộ lao động A00;A01 16 Nv2: 17
9 52340408 Quan hệ lao động A00;A01;D01 16 Nv2: 16.25
10 C340301 Kế toán A00;A01;D01 14 Nv2: 15
11 C340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 13 Nv2: 14
12 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 12 Nv2: 13

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Đoàn để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia