Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Đoàn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Đoàn

Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật 23.75 TTNV<=3
2 52760101 Công tác xã hội 21.75 TTNV<=1
3 52340301 Kế toán 20.75 TTNV<=3
4 52310301 Xã hội học 20.50 TTNV<=6
5 52340101 Quản trị Kinh doanh 20.50 TTNV<=2
6 52340404 Quản trị nhân lực 20.25 TTNV<=4
7 52340201 Tài chính Ngân hàng 19.75 TTNV<=9
8 52340408 Quan hệ lao động 16.25 TTNV<=2
9 52850201 Bảo hộ Lao động 15.50 TTNV<=2

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Đoàn để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành