Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Đoàn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Đoàn

Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kế toán A00; A01; D01 ---- 0
2 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---- 0
3 Luật A01 ---- 0
4 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ---- 0
5 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 ---- 0
6 Công tác xã hội A01 ---- 0
7 Xã hội học A01 ---- 0
8 Bảo hộ lao động A00;A01 ---- 0
9 Quan hệ lao động A00; A01; D01 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Đoàn để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia