Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Luật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Luật TPHCM

Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52110103 Quản trị - Luật A00;A01;D1;D03;D06; Văn, GDCD, Anh; Văn, GDCD, Nhật; Văn, GDCD, Pháp; Toán,GDCD, Anh; Toán,GDCD,Nhật; Toán,GDCD, Pháp 23
2 52380101 Luật A00,A01 21
3 52340101 Quản trị kinh doanh A01;D01;D03;D06;D14; Văn, Sử, Nhật; Văn, Sử, Pháp; Văn, GDCD, Anh; Văn, GDCD, Nhật; Văn, GDCD, Pháp; Toán,GDCD, Anh; Toán,GDCD,Nhật; Toán,GDCD, Pháp 20
4 52110101 Luật thương mại quốc tế A01;D01;D03;D06;D14; Văn, Sử, Nhật; Văn, Sử, Pháp; Văn, GDCD, Anh; Văn, GDCD, Nhật; Văn, GDCD, Pháp; Toán,GDCD, Anh; Toán,GDCD,Nhật; Toán,GDCD, Pháp ----

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Luật TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia