Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện tử. truyền thông A00; A01; C01 20.00 0
2 Quàn trị kinh doanh A01 19.00 0
3 Kế toán A01 19.00 0
4 Công nghệ thông tin A01 18.50 0
5 Tài chính – Ngân hàng A01 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia