Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101_403 Quản trị du lịch, khách sạn A01 21
2 52510302_102 Công nghệ kỳ thuật điện tử, truyền thông A01 20
3 52340101_404 Hướng dẫn du lịch A01 19
4 52340101_402 Quàn trị kinh doanh A01 19
5 52340301_401 Kế toán A01 19
6 52480201_101 Công nghệ thông tin A01 18

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia