Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Mã trường: NQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Nam 25.50 0
2 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Bắc 25.50 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành