Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 402 Kinh tê đôi ngoại A01; D01 24
2 408 Kinh doanh quôc tê A01; D01 24
3 409 Kiêm toán A01; D01 24
4 402C Kinh tê đôi ngoại Chât lượng cao A01; D01 23
5 405 Kê toán A01; D01 23
6 407 Ọuản tri kinh doanh A01; D01 23
7 408C Kinh doanh quôc tê Chât lượng cao A01; D01 23
8 410 Marketing A01; D01 23
9 501 Luât kinh doanh A01; D01 23
10 502 Luât thương mai quôc tê A01; D01 23
11 401 Kinh tê hoc A01; D01 22
12 404 Tài chính - Ngân hàng A01; D01 22
13 409C Kiêm toán Chât lượng cao A01; D01 22
14 411 Thương mai điện tử A01; D01 22
15 502C Luật thương mại quôc tê Chât lượng cao A01; D01 22
16 503 Luât dân sư A01; D01 22
17 504 Luật Tài chính - Ngân hàng A01; D01 22
18 403 Kinh tê và Quản lý công A01; D01 21
19 404C Tài chính - Ngân hàng Chât lương cao A01; D01 21
20 406 Hệ thông thông tin quản lý A01; D01 21
21 407C Quản tri kinh doanh Chât lượng cao A01; D01 21
22 403C Kinh tê và Quản lý công Chât lượng cao A00; A01; D01 20
23 405C Kê toán Chât lương cao A00; A01; D01 20
24 406C Hê thông thông tin quản lý Chât lượng cao A00; A01; D01 20
25 408CA Kinh doanh quôc tê Chât lương cao hoàn toàn băng tiêng Anh A00; A01; D01 20
26 410C Marketing Chât lượng cao A00; A01; D01 20
27 50IC Luât kinh doanh Chât lương cao A00; A01; D01 20
28 503C Luât dân sư Chât lượng cao A00; A01; D01 20

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia