Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; Toán, Anh, Sinh ; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 23
2 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00; A01; Toán, Anh, Sinh ; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 23
3 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; Khoa học tự nhiên 22
4 52480201_TT Ngành công nghệ thông tin: Chương trình tiên tiến A00; A01; Toán, Anh, Sinh ; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 22
5 52430122 Khoa học Vật liệu A00;A01;B00; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
6 52460101 Toán học A00; A01; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
7 52440102 Vật lý học A00; A01; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
8 52480201_CLC Ngành công nghệ thông tin: Chương trình theo chuân kiêm định quốc tế A00; A01; Toán, Anh, Sinh ; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
9 52480201_VP Ngành công nghệ thông tin: Chương trình liên kết với đại học Claude Bernard Lyon 1 A00; A01; Toán, Anh, Sinh ; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 17
10 C480201 Cao đẳng Công nghệ thông tin A00; A01 17

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia