Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; A02; D90 23.00 0
2 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 23.00 0
3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D90 22.00 0
4 Công nghệ thông tin (Tiên tiến): Chương trình tiên tiến hợp tác với trường ĐH Portland, Hoa Kỳ A00; A01; D07; D08 22.00 0
5 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA A00; A01; D07; D08 20.00 0
6 Toán học A00; A01; D90 20.00 0
7 Vật lý học A00; A01; D90 20.00 0
8 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; D90 20.00 0
9 Công nghệ thông tin (Việt - Pháp): Chương trình đào tạo hợp tác đại học Claude Bernard Lyon 1, Pháp A00; A01; D07; D08 17.00 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia