Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Mã trường: TTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 21.50 0
2 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 21.50 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia