Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

Mã trường: TTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc 24.50 Thí sinh mức 24.50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7.80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8.25.
2 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam 23.50 Thí sinh mức 23.50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7.60.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành