Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A1

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A1 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
21 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 24 Nghành Xem thêm
22 LDA Đại Học Công Đoàn 9 Nghành Xem thêm
23 TCT Đại Học Cần Thơ 48 Nghành Xem thêm
24 TMA Đại Học Thương Mại 11 Nghành Xem thêm
25 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 2 Nghành Xem thêm
26 DKS Đại học Kiếm Sát Hà Nội 4 Nghành Xem thêm
27 HHK Học Viện Hàng Không Việt Nam 4 Nghành Xem thêm
28 NHF Đại Học Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
29 QHS Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
30 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 17 Nghành Xem thêm
31 TDL Đại Học Đà Lạt 11 Nghành Xem thêm
32 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) 9 Nghành Xem thêm
33 HTC Học Viện Tài Chính 5 Nghành Xem thêm
34 NHH Học Viện Ngân Hàng 9 Nghành Xem thêm
35 SNH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền 2 Nghành Xem thêm
36 GTS Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 25 Nghành Xem thêm
37 HVC Học viện cán bộ TPHCM 2 Nghành Xem thêm
38 DCG Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định 5 Nghành Xem thêm
39 DHD Khoa Du Lịch – Đại Học Huế 3 Nghành Xem thêm
40 PKH Học Viện Phòng Không – Không Quân 4 Nghành Xem thêm
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc FPT - Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC