Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 20.25 0
2 Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm A00; A01; B00; D01 19.00 0
3 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D01 19.00 Xét điểm học bạ 23
4 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 19.00 0
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18.00 Xét điểm học bạ 23
6 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D01 17.75 Xét điểm học bạ 22
7 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực* A00; A01; B00; D01 15.50 Xét điểm học bạ 20
8 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00; D01 15.00 Xét điểm học bạ 20

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia