Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540102 Công nghệ Thực phẩm 23.00 24 (Xét theo học bạ)
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 20.75 21.5 (Xét theo học bạ)
3 7420201 Công nghệ Sinh học 20.50 21.5(Xét theo học bạ)
4 7720398 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 19.00 21 (Xét theo học bạ)
5 7540105 Công nghệ Chế biến thủy sản 18.25 20 (Xét theo học bạ)
6 7540102 Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20(Xét theo học bạ)
7 7420201 Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) 18.00 20 (Xét theo học bạ)
8 7510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học 17.50 21 (Xét theo học bạ)
9 7510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường 17.00 20 (Xét theo học bạ)
10 7510402 Công nghệ vật liệu 16.25 18 (Xét theo học bạ)
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 18 (Xét theo học bạ)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC