Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540101 Công nghệ thực phẩm A00,A01,D01,B00 20
2 D420201 Công nghệ sinh học A00,A01,D01,B00 19
3 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học A00,A01,D01,B00 19 Xét điểm học bạ 23
4 D540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00,A01,D01,B00 19
5 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00,A01,D01,B00 18 Xét điểm học bạ 23
6 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00,A01,D01,B00 18 Xét điểm học bạ 22
7 D720398 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực A00,A01,D01,B00 15 Xét điểm học bạ 20
8 C540102 Công nghệ thực phẩm A00,A01,D01,B00 10 Xét học bạ 16.5

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành