Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D640101 Thú y A00,A01,B00 22
2 D640101 Thú y (C.Trinh tiên tiến) A00,A01,B00 22
3 D420201 Công nghệ sinh học A00,A01,B00 21
4 D420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) A00,A01,B00 21
5 D440301 Khoa học môi trường A00,A01,B00 20
6 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00,B00 20
7 D520320 Kỹ thuật môi trường A00,A01,B00 20
8 D540101 Công nghệ thực phẩm A00,A01,B00 20
9 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00,A01,B00 20
10 D620105 Chăn nuôi A00,A01,B00 20
11 D620109 Nông học A00,A01,B00 20
12 D620112 Bảo vệ thực vật A00,A01,B00 20
13 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00,A01,B00 20
14 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00,A01,B00 20
15 D540101 Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) A00,A01,B00 20
16 D520320 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) A00,A01,B00 20
17 D540101 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) A00,A01,B00 20
18 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A00,A01,B00 18
19 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00,A01,B00 18
20 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00,A01,B00 18
21 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00,A01,B00 18
22 D620201 Lâm nghiệp A00,A01,B00 18
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản A00,A01,B00 18
24 D420201 Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) A00;A01,B00 18
25 D440301 (LKQT) Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) A00;A01;B00 18

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành