Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Thú y (CT TT) A00; A01; B00 22.00 0
2 Thú y A00; A01; B00 22.00 0
3 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 21.50 0
4 Bảo vệ thực vật A00; B00 20.50 0
5 Nông học A00; B00 20.50 0
6 Công nghệ thực phẩm (CT TT) A00; A01; B00 20.50 0
7 Công nghệ thực phẩm (CL Cao) A00; A01; B00 20.50 0
8 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00 20.50 0
9 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00 20.50 0
10 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 20.00 0
11 Chăn nuôi A00; A01; B00 20.00 0
12 Kỹ thuật môi trường (CL Cao) A00; A01; B00 20.00 0
13 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 20.00 0
14 Khoa học môi trường A00; A01; B00 20.00 0
15 Công nghệ chế biến thủy sản A00; B00; D07 19.75 0
16 Nuôi trồng thủy sản A00; B00 18.50 0
17 Lâm nghiệp A00; A01; B00 18.00 0
18 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00 18.00 0
19 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00 18.00 0
20 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00 18.00 0
21 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D08 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia