Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ sinh học A00; B00; D90 23.00 0
2 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 21.75 0
3 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 20.75 0
4 Sinh học B00; D90 20.50 0
5 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; D90 20.00 0
6 Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 19.25 0
7 Địa chất học A00; B00; D90 19.00 0
8 Hoá học (Việt - Pháp): hợp tác đại học Maine, Pháp A00; B00; D07; D90 ---- 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia