Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52440112 Hoá học A00;B00;D07; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 24
2 52420201 Công nghệ Sinh học A00; B00; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 23
3 52510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 22
4 52440301 Khoa hoc Môi trường A00; B00;D07; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 21
5 52440228 Hải dương học A00;B00;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
6 52430122 Khoa học Vật liệu A00;A01;B00; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
7 52420101 Sinh học B00; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 20
8 52440201 Địa chất học A00; B00; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 19
9 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học: Chương trình chât lượng cao A00; B00; D07; Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 19

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia