Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510401D Công nghệ kỹ thuật hóa học A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 23
2 52540101D Công nghệ thực phẩm A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 23
3 52510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 21
4 52540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 19
5 52810501D Kinh tế gia đình A00;B00;D01;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 18
6 52510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC) A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên 18
7 52540101A Công nghệ thực phẩm A00;B00;D07;Toán, Anh, Khoa học tự nhiên ----

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia