Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tây Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Nguyên

Mã trường: TTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101B Y đa khoa (Hệ Đại học) B00 24
2 52720332B Xét nghiệm y học (Hệ Đại học) B00 23
3 52720101LT Y đa khoa (hệ liên thông) B00 22
4 52720501B Điều dưỡng (Hệ Đại học) B00 22
5 52640101B Thú y (Hệ Đại học) B00 20
6 52140213B Sư phạm Sinh học (Hệ Đại học) B00 19
7 52420201B Công nghệ sinh học (Hệ Đại học) B00 19
8 52620105B Chăn nuôi (Hệ Đại học) B00 16
9 52420101B Sinh học (Hệ Đại học) B00 15
10 52510406B Công nghệ kỹ thuật môi trường (Hệ Đại học) B00 15
11 52540104B Công nghệ sau thu hoạch (Hệ Đại học) B00 15
12 52620110B Khoa học cây trồng (Hệ Đại học) B00 15
13 52620112B Bảo vệ thực vật (Hệ Đại học) B00 15
14 52620205B Lâm sinh (Hệ Đại học) B00 15
15 52620211B Quản lý tài nguyên rừng (Hệ Đại học) B00 15
16 52640101LT Thú y (hệ liên thông) B00 15
17 C620105B Chăn nuôi (Hệ Cao đẳng) B00 12
18 C620110B Khoa học cây trồng (Hệ Cao đẳng) B00 9
19 C620205B Lâm sinh (Hệ Cao đẳng) B00 9

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Nguyên để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia