Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Biên Phòng

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Biên phòng C00 24.50 0
2 Biên phòng (Quân khu 5) C00 23.25 0
3 Biên phòng (Quân khu 4) C00 23.00 0
4 Biên phòng (Quân khu 9) C00 22.75 0
5 Biên phòng (Quân khu 7) C00 21.00 0
6 Luật A01; C00 ---- 0
7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đào tạo giáo viên quốc phòng và an ninh) C00 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Biên Phòng để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia