Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Biên Phòng

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Biên Phòng

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2018 tại đây
Mã trường: BPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc 28.50 Thí sinh mức 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50.
2 7380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc 28.25 Thí sinh mức 28.25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00.
3 7860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) 27.25 0
4 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) 27.00 Thí sinh mức 27.00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00.
5 7860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 26.75 Thí sinh mức 26.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00.
6 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 26.50 Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50.
7 7860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 26.50 Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5.50.
8 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 25.75 Thí sinh mức 25.75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7.00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9.00.
9 7860206 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 25.75 Thí sinh mức 25.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00.
10 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 25.50 Thí sinh mức 25.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.25.

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2017

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Biên Phòng để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC