Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Biên Phòng

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860206 Biên phòng C00 24
2 52860206 Biên phòng (Quân khu 4) C00 23
3 52860206 Biên phòng (Quân khu 5) C00 23
4 52860206 Biên phòng (Quân khu 9) C00 23
5 52860206 Biên phòng (Quân khu 7) C00 21

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Biên Phòng để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia