Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội 19.75 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
2 7760101 Công tác xã hội 19.25 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5)
3 7310401 Tâm lý học 16.00 Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2)
4 7310401 Tâm lý học 15.50 Thí sinh có nguyện vọng ‘ từ 1 đến 2 (NV1-NV2)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC