Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Mã trường: HVQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 17
2 52310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01; A00; B00 17
3 52140101 Giáo dục học C00; D01; A00; B00 16

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia