Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Mã trường: KTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16.00 0
2 Quan hệ công chúng. A00; A01; C00; D01 16.00 0
3 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 16.00 0
4 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 16.00 0
5 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 16.00 0
6 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 15.50 0
7 Marketing A00; A01; C00; D01 15.00 0
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia