Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Mã trường: LCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310202 Thí sinh Nam miền Bắc 28.00 Thí sinh mức 28.00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8.75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8.75.
2 52310202 Thí sinh Nam miền Nam 26.50 Thí sinh mức 26.50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7.00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9.00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9.50.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC