Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2018 tại đây
Mã trường: LCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310202 Thí sinh Nam miền Bắc 28.00 Thí sinh mức 28.00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8.75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8.75.
2 7310202 Thí sinh Nam miền Nam 26.50 Thí sinh mức 26.50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7.00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9.00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9.50.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC