Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Mở TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Mở TPHCM

Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380107 Luật kinh tế A00,A01,C00,D01 20
2 52380101 Luật A00,A01,C00,D01 19
3 52220214 Đông Nam Á học A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh 16
4 52310301 Xã hội học A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh 16
5 52760101 Công tác xã hội A01,C00,D01; Văn, Sử, Anh 15

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Mở TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia