Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.25 0
2 52320101 Báo chí 27.25 0
3 52310401 Tâm lý học 26.25 0
4 52220320 Ngôn ngữ học 25.00 0
5 52310501 Địa lý học 24.75 0
6 52760101 Công tác xã hội 24.50 0
7 52220340 Văn hóa học 24.50 0
8 52220330 Văn học 24.50 0
9 52310301 Xã hội học 24.25 0
10 52320201 Thông tin học 23.50 0
11 52320201 Thông tin học 23.00 0
12 52220310 Lịch sử 22.50 0
13 52310302 Nhân học 22.25 0
14 52140101 Giáo dục học 21.75 0
15 52220301 Triết học 21.50 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC