Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320101 Báo chí C00 25
2 52310401 Tâm lý học C00 23
3 52220330 Văn học C00 22
4 52220320 Ngôn ngữ học C00 22
5 52310501 Địa lý học C00 22
6 52310301 Xã hội học C00 22
7 52220340 Văn hóa học C00 22
8 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00,D01;D14 22
9 52320201 Thông tin học C00 21
10 52760101 Công tác xã hội C00 21
11 52220301 Triết học C00 20
12 52310302 Nhân học C00 19
13 52140101 Giáo dục học C00 19
14 52320303 Lưu trữ học C00 18
15 52220310 Lịch sử C00 17

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia