Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Báo chí C00 25.00 0
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 24.25 0
3 Tâm lý học C00 23.50 0
4 Xã hội học C00 22.50 0
5 Văn học C00 22.25 0
6 Ngôn ngữ học C00 22.25 0
7 Văn hóa học C00 22.00 0
8 Địa lý học C00 21.88 0
9 Công tác xã hội C00 21.50 0
10 Thông tin học C00 20.75 0
11 Triết học C00 20.00 0
12 Giáo dục học C00 19.50 0
13 Nhân học C00 18.75 0
14 Lưu trữ học C00 18.00 0
15 Lịch sử C00 17.50 0

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia