Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Sư Phạm TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm TPHCM

Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Ngữ văn C00; C03; D01; D78 30.50 Ngữ văn nhân 2
2 Sư phạm Địa lý C00; C04; D10; D15 29.00 Địa lý nhân 2
3 Văn học C00; D01 26.00 Ngữ văn nhân 2
4 Sư phạm Lịch sử C00; D14 26.00 Lịch sử nhân 2
5 Tâm lý học B00; C00; D01; D78 21.25 0
6 Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch C00; D01 20.00 0
7 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 19.50 0
8 Giáo dục Chính trị C00; D01 18.50 0
9 Tâm lý học giáo dục A00; C00; D01; D78 17.00 0
10 Công tác xã hội A00; C00; D01; D78 ---- 0
11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; A01; C00; D01 ---- 0
12 Giáo dục Đặc biệt C00; D08 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm TPHCM để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia