Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140217 Sư phạm Ngữ văn 21.00 0
2 52380101 Luật 19.00 0
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.00 0
4 52220213 Đông phương học 18.50 0
5 52140218 Sư phạm Lịch sử 17.00 0
6 52760101 Công tác xã hội 15.50 0
7 52310301 Xã hội học 15.50 0
8 52220340 Văn hóa học 15.50 0
9 52220330 Văn học 15.50 0
10 52220310 Lịch sử 15.50 0
11 52220212 Quốc tế học 15.50 0
12 52220113 Việt Nam học 15.50 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành