Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật C00; D01; D78; D96 18.00 0
2 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D78 17.50 0
3 Sư phạm Lịch sử C00; D14; D78 17.00 0
4 Đông phương học C00; D01; D78; D96 16.00 0
5 Công tác xã hội C00; D01; D78; D96 15.00 0
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D78 15.00 0
7 Xã hội học C00; D01; D78; D90 15.00 0
8 Văn hóa học C00; D14; D15; D78 15.00 0
9 Văn học C00; D14; D15; D78 15.00 0
10 Lịch sử C00; D14; D78 15.00 0
11 Quốc tế học C00; D01; D78; D96 15.00 0
12 Việt Nam học C00; D14; D15; D78 15.00 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia