Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật C00; D01 18
2 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00 17
3 52140218 Sư phạm Lịch sử C00 17
4 52220213 Đông phương học C00; D01 16
5 52310301 Xã hội học C00; D01 15
6 52220340 Văn hóa học C00; D01 15
7 52220330 Văn học C00 15
8 52220310 Lịch sử C00 15
9 52220113 Việt Nam học C00; D01 15
10 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01 15
11 52760101 Công tác xã hội C00; D01 15
12 52220212 Quốc tế học C00; D01 15

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia