Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tây Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Nguyên

Mã trường: TTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140202 Giáo dục Tiểu học 24.00 TTNV <= 5
2 52140205 Giáo dục Chính trị 22.25 TTNV <= 2
3 52140217 Sư phạm Ngữ văn 21.50 VA >= 5.5;TTNV <= 2
4 52140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai 20.50 TTNV <= 3
5 52220330 Văn học 15.50 TTNV <= 10
6 52220301 Triết học 15.50 TTNV <= 1

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Nguyên để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành