Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tây Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Nguyên

Mã trường: TTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140202C Giáo dục Tiểu học (Hệ Đại học) C00 23
2 52140203C Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai (Hệ Đại học) C00 19
3 52140217C Sư phạm Ngữ văn (Hệ Đại học) C00 19
4 52140205C Giáo dục Chính trị (Hệ Đại học) C00 17
5 52220301C Triết học (Hệ Đại học) C00 15
6 52220330C Văn học (trình độ Đại học) C00 15

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Nguyên để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia