luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540101 Công nghệ thực phẩm A, B 20.5 Dự kiến
2 D420201 Công nghệ sinh học B 20 Dự kiến
3 D420201 Công nghệ sinh học A 19 Dự kiến
4 D440301 Khoa học môi trường B 17.5 Dự kiến
5 D640101 Thú y B 17.5 Dự kiến
6 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 17 Dự kiến
7 D640101 Thú y A 16.5 Dự kiến
8 D850103 Quản lý đất đai B 16.5 Dự kiến
9 D440301 Khoa học môi trường A 16 Dự kiến
10 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 16 Dự kiến
11 D850103 Quản lý đất đai A 15.5 Dự kiến
12 D620105 Chăn nuôi B 15 Dự kiến
13 D620110 Khoa học cây trồng B 15 Dự kiến
14 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 15 Dự kiến
15 D310301 Xã hội học C 15 Dự kiến
16 D620112 Bảo vệ thực vật B 15 Dự kiến
17 D140215 Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp B 15 Dự kiến
18 D620101 Nông nghiệp B 15 Dự kiến
19 D440306 Khoa học đất B 15 Dự kiến
20 D540104 Công nghệ sau thu hoạch B 15 Dự kiến
21 D620116 Phát triển nông thôn B 15 Dự kiến
22 D620116 Phát triển nông thôn A 14 Dự kiến
23 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A 14 Dự kiến
24 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 14 Dự kiến
25 D620112 Bảo vệ thực vật A 14 Dự kiến
26 D620115 Kinh tế nông nghiệp A, D1 14 Dự kiến
27 D310101 Kinh tế A, D1 14 Dự kiến
28 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A 14 Dự kiến
29 D310301 Xã hội học   A, D1 14 Dự kiến
30 D620101 Nông nghiệp A 14 Dự kiến
31 D440306 Khoa học đất A 14 Dự kiến
32 D520103 Kĩ thuật cơ khí A 14 Dự kiến
33 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A, D1 14 Dự kiến
34 D140215 Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp A 14 Dự kiến
35 D340101 Quản trị kinh doanh A, D1 14 Dự kiến
36 D510210 Công thôn A 14 Dự kiến
37 D480201 Công nghệ thông tin A 14 Dự kiến
38 D340301 Kế toán A, D1 14 Dự kiến
39 D620105 Chăn nuôi A 14 Dự kiến
40 D620110 Khoa học cây trồng A 14 Dự kiến

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội để dự thi năm 2015 với khối thi D