Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2013 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D420201 Công nghệ sinh học A, B 21
2 D540101 Công nghệ thực phẩm B 21
3 D540101 Công nghệ thực phẩm A 20
4 D440301 Khoa học Môi trường B 19.5
5 D850103 Quản lý đất đai B 19
6 D850103 Quản lý đất đai A 17
7 D440301 Khoa học Môi trường A 17
8 D640101   Thú y B 16.5
9 D540104   Công nghệ sau thu hoạch B 16.5
10 D620113   Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan B 16.5
11 D620301    Nuôi trồng thuỷ sản B 16.5
12 D620101   Nông nghiệp B 16.5
13 D620105    Chăn nuôi B 16.5
14 D620112  Bảo vệ thực vật B 16.5
15 D620116   Phát triển nông thôn. B 16.5
16 D140215   Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp B 16.5
17 D440306     Khoa học đất B 16.5
18 D620110   Khoa học cây trồng B 16.5
19 D310301   Xã hội học C 16.5
20 D620115   Kinh tế nông nghiệp D1 16
21 D310101   Kinh tế D1 16
22 D340101   Quản trị kinh doanh D1 16
23 D340301   Kế toán D1 16
24 D620114   Kinh doanh nông nghiệp D1 16
25 D310301   Xã hội học D1 16
26 D620110   Khoa học cây trồng A 15.5
27 D480201   Công nghệ thông tin A 15.5
28 D620115   Kinh tế nông nghiệp A 15.5
29 D640101   Thú y A 15.5
30 D540104   Công nghệ sau thu hoạch A 15.5
31 D510210   Công thôn A 15.5
32 D620113   Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan A 15.5
33 D340101   Quản trị kinh doanh A 15.5
34 D520201   Kỹ thuật điện, điện tử A 15.5
35 D620114   Kinh doanh nông nghiệp A 15.5
36 D620301    Nuôi trồng thuỷ sản A 15.5
37 D620101   Nông nghiệp A 15.5
38 D520103   Kỹ thuật cơ khí A 15.5
39 D340301   Kế toán A 15.5
40 D310301   Xã hội học A 15.5
41 D310101   Kinh tế A 15.5
42 D620105    Chăn nuôi A 15.5
43 D620112  Bảo vệ thực vật A 15.5
44 D620116   Phát triển nông thôn. A 15.5
45 D140215   Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp A 15.5
46 D440306     Khoa học đất A 15.5
47 C510406   Công nghệ kĩ thuật môi trường B 11 Hệ Cao Đẳng
48 C640201   Dịch vụ thú y B 11 Hệ Cao Đẳng
49 C850103   Quản lí đất đai B 11 Hệ Cao Đẳng
50 C620110   Khoa học cây trồng B 11 Hệ Cao Đẳng
51 C510201   Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10 Hệ Cao Đẳng
52 C510301   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 Hệ Cao Đẳng
53 C510406   Công nghệ kĩ thuật môi trường A 10 Hệ Cao Đẳng
54 C640201   Dịch vụ thú y A 10 Hệ Cao Đẳng
55 C620110   Khoa học cây trồng A 10 Hệ Cao Đẳng
56 C850103   Quản lí đất đai A 10 Hệ Cao Đẳng

Tư vấn chọn trường năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2014 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội để dự thi năm 2014 với khối thi D

Đặt câu hỏi