Luyện thi đại học 2015

Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540101 Công nghệ thực phẩm A, B 20.5 Dự kiến
2 D420201 Công nghệ sinh học B 20 Dự kiến
3 D420201 Công nghệ sinh học A 19 Dự kiến
4 D640101 Thú y B 17.5 Dự kiến
5 D440301 Khoa học môi trường B 17.5 Dự kiến
6 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 17 Dự kiến
7 D850103 Quản lý đất đai B 16.5 Dự kiến
8 D640101 Thú y A 16.5 Dự kiến
9 D440301 Khoa học môi trường A 16 Dự kiến
10 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 16 Dự kiến
11 D850103 Quản lý đất đai A 15.5 Dự kiến
12 D310301 Xã hội học C 15 Dự kiến
13 D540104 Công nghệ sau thu hoạch B 15 Dự kiến
14 D140215 Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp B 15 Dự kiến
15 D620110 Khoa học cây trồng B 15 Dự kiến
16 D620105 Chăn nuôi B 15 Dự kiến
17 D620112 Bảo vệ thực vật B 15 Dự kiến
18 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 15 Dự kiến
19 D620116 Phát triển nông thôn B 15 Dự kiến
20 D440306 Khoa học đất B 15 Dự kiến
21 D620101 Nông nghiệp B 15 Dự kiến
22 D310101 Kinh tế A, D1 14 Dự kiến
23 D480201 Công nghệ thông tin A 14 Dự kiến
24 D620110 Khoa học cây trồng A 14 Dự kiến
25 D310301 Xã hội học   A, D1 14 Dự kiến
26 D620105 Chăn nuôi A 14 Dự kiến
27 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A, D1 14 Dự kiến
28 D140215 Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp A 14 Dự kiến
29 D620112 Bảo vệ thực vật A 14 Dự kiến
30 D340101 Quản trị kinh doanh A, D1 14 Dự kiến
31 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A 14 Dự kiến
32 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 14 Dự kiến
33 D340301 Kế toán A, D1 14 Dự kiến
34 D440306 Khoa học đất A 14 Dự kiến
35 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A 14 Dự kiến
36 D620101 Nông nghiệp A 14 Dự kiến
37 D620116 Phát triển nông thôn A 14 Dự kiến
38 D520103 Kĩ thuật cơ khí A 14 Dự kiến
39 D620115 Kinh tế nông nghiệp A, D1 14 Dự kiến
40 D510210 Công thôn A 14 Dự kiến

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội để dự thi năm 2014 với khối thi D