Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520402 Kĩ thuật hạt nhân A, A1 22
2 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 21
3 D140209 Sư phạm Toán học A, A1 21
4 D140212 Sư phạm Hóa học A 20
5 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 20
6 D140213 Sư phạm Sinh học B 19
7 D140211 Sư phạm Vật lí A, A1 19
8 D460101 Toán học A, A1 17
9 D140218 Sư phạm Lịch sử C 17
10 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 17
11 D420201 Công nghệ sinh học A,B 16
12 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16
13 D380101 Luật C 15.5
14 D340301 Kế toán A, A1 14
15 D760101 Công tác xã hội C,D1 14
16 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 14
17 D620109 Nông học B 14
18 D220113 Việt Nam học C,D1 14
19 D220212 Quốc tế học C,D1 14
20 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1 14
21 D220340 Văn hóa học C,D1 14
22 D440112 Hoá học A 14
23 D220213 Đông phương học C,D1 14
24 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 14
25 D310301 Xã hội học C,D1 14
26 D420101 Sinh học B 14
27 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A,B 14
28 D440102 Vật lí học A, A1 14
29 D220310 Lịch sử C 14
30 D440301 Khoa học môi trường A,B 14
31 D220330 Văn học C 14
32 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 14

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2015 với khối thi D