Luyện thi đại học 2015

Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2013 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520402 Kĩ thuật hạt nhân A 21.5
2 D140210 Sư phạm Tin học A 20
3 D140209 Sư phạm Toán học A 20
4 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 20
5 D140212 Sư phạm Hóa học A 19.5
6 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 18
7 D1402Ỉ8 Sư phạm Lịch sử C 17
8 D140211 Sư phạm Vật lí A 16.5
9 D140213 Sư phạm Sinh học B 16.5
10 D380101 Luật C 16
11 D460101 Toán học A 16
12 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15
13 D220113 Việt Nam học C 14
14 D420201 Công nghệ sinh học A,B 14
15 D220212 Quốc tế học C 14
16 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A 14
17 D620109 Nông học B 14
18 D480201 Công nghệ thông tin A 14
19 D310301 Xã hội học C 14
20 D440301 Khoa học môi trường A,B 14
21 D220213 Đông phương học C 14
22 D220310 Lịch sử C 14
23 D440102 Vật lí học A 14
24 D340301 Kế toán A 14
25 D420101 Sinh học B 14
26 D760I01 Công tác xã hội C 14
27 D220330 Văn học C 14
28 D340101 Quản trị kinh doanh A 14
29 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành C 14
30 D540104 Công nghệ sau thu hoạch B 14
31 D440112 Hoá học A 14
32 D220340 Văn hóa học C 14
33 D310301 Xã hội học D1 13.5
34 D220213 Đông phương học D1 13.5
35 D760I01 Công tác xã hội D1 13.5
36 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
37 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành D1 13.5
38 D220340 Văn hóa học D1 13.5
39 D220113 Việt Nam học D1 13.5
40 D220212 Quốc tế học D1 13.5
41 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A 13

Tư vấn chọn trường năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2014 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2014 với khối thi D