Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Đà Lạt

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2015 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520402 Kỹ thuật hạt nhân A; A1 24
2 D140209 Sư phạm Toán học A; A1 23.75
3 D140212 Sư phạm Hóa học A 23
4 D140211 Sư phạm Vật lý A; A1 22.75
5 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D 22.75
6 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 21.75
7 D140213 Sư phạm Sinh học B 20.25
8 D140218 Sư phạm Lịch sử C 20.25
9 D380101 Luật C; D 18.5
10 D220201 Ngôn ngữ Anh D 17
11 D420201 Công nghệ sinh học A; B 16
12 D220213 Đông phương học C; D 16
13 D340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 15.5
14 D620109 Nông học B 15
15 D440301 Khoa học môi trường A; B 15
16 D420101 Sinh học B 15
17 D440112 Hóa học A 15
18 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A; A1 15
19 D440102 Vật lý học A; A1 15
20 D460101 Toán học A; A1 15
21 D480201 Công nghệ thông tin A; A1 15
22 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C; D 15
23 D220113 Việt Nam học C; D 15
24 D220310 Lịch sử C 15
25 D220330 Văn học C 15
26 D220340 Văn hóa học C; D 15
27 D310301 Xã hội học C; D 15
28 D340301 Kế toán A; A1 15
29 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A; B 15
30 D760101 Công tác xã hội C; D 15
31 D220212 Quốc tế học C; D 15
32 C480201 Công nghệ thông tin A; A1 12
33 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A; A1 12
34 C540104 Công nghệ Sau thu hoạch A; B 12
35 C340301 Kế toán A; A1 12

Tư vấn chọn trường năm 2016 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2015 với khối thi D