Tư vấn thi tong 16 điểm khối D chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1 15 Dự kiến
2 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 15 Dự kiến
3 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 15 Dự kiến
4 D480201 Công nghệ thông tin D1 14.5 Dự kiến
5 D340101 Quản trị kinh doanh D1 14.5 Dự kiến
6 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 14.5 Dự kiến
7 D340301 Kế toán D1 14.5 Dự kiến
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 14.5 Dự kiến
9 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13.5 Dự kiến
10 D510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 13.5 Dự kiến

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2015 với tong 16 điểm khối thi D