Tư vấn thi tong 16 điểm khối D chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2015 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510402 Công nghệ vật liệu A; A1; B; D 15.5
2 C510206 Công nghệ nhiệt (Điện lạnh) A; A1; D 13.25

Tư vấn chọn trường năm 2016 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2015 với tong 16 điểm khối thi D