Luyện thi đại học 2015

Tư vấn thi tong 16 điểm khối D chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2013 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản B 16
2 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 16
3 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản A,A1 15.5
4 D340301 Kế toán A,A1,D1 15
5 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 15
6 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 14.5
7 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 13
8 D510202 Công nghệ chế tạo máy (Cơ điện tử) A,A1 13
9 C540206 Công nghệ giày B 11 Hệ cao đẳng
10 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C 11 Hệ cao đẳng
11 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 11 Hệ cao đẳng
12 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 Hệ cao đẳng
13 C510402 Công nghệ vật liệu B 11 Hệ cao đẳng
14 C420201 Công nghệ sinh học B 11 Hệ cao đẳng
15 C540105 Công nghệ chế biến thủy sản B 11 Hệ cao đẳng
16 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11 Hệ cao đẳng
17 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1 10 Hệ cao đẳng
18 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A,A1 10 Hệ cao đẳng
19 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) A,A1 10 Hệ cao đẳng
20 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) A, A1, D1 10 Hệ cao đẳng
21 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 10 Hệ cao đẳng
22 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 10 Hệ cao đẳng
23 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 Hệ cao đẳng
24 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
25 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 Hệ cao đẳng
26 C420201 Công nghệ sinh học A,A1 10 Hệ cao đẳng
27 C510402 Công nghệ vật liệu A,A1 10 Hệ cao đẳng
28 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh) A, A1 10 Hệ cao đẳng
29 C540204 Công nghệ may (May - Thiết kế thời trang) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
30 C540105 Công nghệ chế biến thủy sản A,A1 10 Hệ cao đẳng
31 C540206 Công nghệ giày A,A1 10 Hệ cao đẳng

Tư vấn chọn trường năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2014 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM để dự thi năm 2014 với tong 16 điểm khối thi D