Luyện thi đại học 2015

Tư vấn thi tong 20 điểm khối A1 chọn trường Đại Học Phú Yên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phú Yên

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2013 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non M 16
2 D140202 Giáo dục Tiểu học C 16
3 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 15.5
4 D140202 Giáo dục Tiểu học A, A1 15.5
5 C140201 Giáo dục Mầm non M 15
6 D440112 Hóa học B 14
7 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) C 14
8 D140212 Sư phạm Hóa học B 14
9 D220330 Văn học C 14
10 D420101 Sinh học B 14
11 D140210 Sư phạm Tin học D1 13.5
12 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) D1 13.5
13 D220330 Văn học D1 13.5
14 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
15 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 13.5
16 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
17 D140231 Sư phạm tiếng Anh A1 13
18 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
19 D440112 Hóa học A, A1 13
20 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 13
21 D140212 Sư phạm Hóa học A, A1 13
22 C140201 Giáo dục Mầm non M 13
23 D220201 Ngôn ngữ Anh A1 13
24 D420101 Sinh học A, A1 13
25 C620201 Lâm nghiệp B 11
26 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) B 11
27 C620105 Chăn nuôi B 11
28 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11
29 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) B 11
30 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10.5
31 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
32 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 10.5
33 C340301 Kế toán D1 10.5
34 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) A, A1 10
35 C340301 Kế toán A,A1 10
36 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 10
37 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
38 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) A, A1 10
39 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
40 C140231 Sư phạm tiếng Anh A1 10
41 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10

Tư vấn chọn trường năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2014 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phú Yên để dự thi năm 2014 với tong 20 điểm khối thi A1