Tư vấn thi tong 20 điểm khối A1 chọn trường Đại Học Phú Yên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phú Yên

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học A, A1 15
2 D140202 Giáo dục Tiểu học A, A1,C,D1 15
3 D140231 Sư phạm Tiếng Anh A1,D1 14
4 D440112 Hóa học B 14
5 D140201 Giáo dục Mầm non M 14
6 D420201 Sinh học B 14
7 D440112 Hóa học A, A1 13.5
8 D140218 Sư phạm Lịch sử C 13
9 D480201 Công nghệ thông tin A, A1,D1 13
10 D420201 Sinh học A 13
11 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 13
12 D220330 Văn học C,D1 13
13 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 12
14 C140201 Giáo dục Mầm non M 11
15 C620201 Lâm nghiệp B 11
16 C620105 Chăn nuôi B 11
17 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
18 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
19 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
20 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
21 C480202 Tin học ứng dụng A, A1,D1 10
22 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 10
23 C140231 Sư phạm Tiếng Anh(Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học) A1,D1 10
24 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1,D1 10

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phú Yên để dự thi năm 2015 với tong 20 điểm khối thi A1