Tư vấn thi tong 20 điểm khối A1 chọn trường Đại Học Phú Yên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phú Yên

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2015 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A; A1; C; D 20
2 C140202 Giáo dục Tiểu học A; A1; C; D 19
3 D140231 Sư phạm Tiếng Anh A1; C1; D 17.5
4 D140201 Giáo dục Mầm non M 16.75
5 C140201 Giáo dục Mầm non M 15.5
6 D220201 Ngôn ngữ Anh A1; C1; D 15.25
7 D480201 Công nghệ thông tin A; A1; D 15
8 D440112 Hóa học A; A3; B 15
9 D420101 Sinh học B; M2; A4 15
10 D220330 Văn học C; C1; D 15
11 D220113 Việt Nam học C; C1; D 15
12 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A1; C1; D 14
13 C480202 Tin học ứng dụng A; A1; D 12
14 C340301 Kế toán A; A1; D 12
15 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 12
16 C220113 Việt Nam học C; C1; D 12
17 C510301 CNKT  điện, điện tử A; A1; D 12
18 C620105 Chăn nuôi B; M2 12
19 C620201 Lâm nghiệp B; M2 12

Tư vấn chọn trường năm 2016 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phú Yên để dự thi năm 2015 với tong 20 điểm khối thi A1