Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Tây Đô

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Đô

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
2 D850103 Quản lí đất đai B 14
3 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14
4 D720501 Điều dưỡng B 14
5 D720401 Dược học B 14
6 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13
7 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 13
8 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 13
9 D850103 Quản lí đất đai A, A1 13
10 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13
11 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C, D1 13
12 D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 13
14 D340301 Kế toán A,A1,D1 13
15 D220330 Văn học C 13
16 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13
17 D720401 Dược học A 13
18 D620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13
19 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 Cao đẳng
20 C720501 Điều dưỡng B 11 Cao đẳng
21 C900107 Dược B 11 Cao đẳng
22 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10 Cao đẳng
23 C900107 Dược A 10 Cao đẳng
24 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10 Cao đẳng
25 C620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 10 Cao đẳng
26 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 Cao đẳng
27 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 10 Cao đẳng
28 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 Cao đẳng

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Đô để dự thi năm 2015 với khối thi D