Luyện thi đại học 2015

Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Tây Đô

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Đô

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2013 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1  D850103  Quản lý đất đai B 14
2  D540101 Công nghệ thực phẩm B 14
3 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C 14
4 D220330 Văn học C 14
5  D720501 Điều dưỡng B 14
6 D720401 Dược học (Dược sĩ Đại học) B 14
7 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
8  D340301 Kế toán D1 13.5
9 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
10 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) D1 13.5
11 D340101 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch) D1 13.5
12 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
14 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
15  D340301 Kế toán A, A1 13
16  D850103  Quản lý đất đai A, A1 13
17 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
18 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13
19  D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13
20 D340101 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch) A, A1 13
21 D720401 Dược học (Dược sĩ Đại học) A 13
22 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13
24  C720401 Dược B 11 Cao đẳng
25 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 Cao đẳng
26 C720501 Điều dưỡng B 11 Cao đẳng
27  C720401 Dược A 10 Cao đẳng
28 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 Cao đẳng
29 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10 Cao đẳng
30 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 Cao đẳng
31 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10 Cao đẳng
32 C620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 10 Cao đẳng
33 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 10 Cao đẳng

Tư vấn chọn trường năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2014 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2014.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Đô để dự thi năm 2014 với khối thi D