Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Tây Đô

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Đô

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2014 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D850103 Quản lí đất đai B 14
2 D720401 Dược học B 14
3 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14
4 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
5 D720501 Điều dưỡng B 14
6 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 13
7 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 13
8 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C, D1 13
9 D340301 Kế toán A,A1,D1 13
10 D620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13
11 D850103 Quản lí đất đai A, A1 13
12 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13
13 D220330 Văn học C 13
14 D720401 Dược học A 13
15 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13
16 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13
17 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 13
18 D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13
19 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 Cao đẳng
20 C720501 Điều dưỡng B 11 Cao đẳng
21 C900107 Dược B 11 Cao đẳng
22 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 Cao đẳng
23 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 10 Cao đẳng
24 C900107 Dược A 10 Cao đẳng
25 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 Cao đẳng
26 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10 Cao đẳng
27 C620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 10 Cao đẳng
28 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10 Cao đẳng

Tư vấn chọn trường năm 2015 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2015 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2015.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

quang cao diem thi 2

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Đô để dự thi năm 2015 với khối thi D