Tư vấn thi khối D chọn trường Đại Học Tây Đô

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tây Đô

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2015 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: DTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540102 Công nghệ thực phẩm A; A1; A2; B 15
2 D520201 Kĩ thuật điên, điên tử A; A1; A2; 15
3 D510102 Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; A4; KT5 15
4 D480201 Công nghê thông tin A; A1; A2; 15
5 D380107 Luật kinh tế A; A1; C; D 15
6 D340301 Kế toán A; A1; D; KT2 15
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D; KT2 15
8 D340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D; KT2 15
9 D220330 Văn học C; C1; C2; D 15
10 D220201 Ngôn ngữ Anh C1; C2; D; KT1 15
11 D220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C; C1; C2; D 15
12 D620301 Nuôi trồng thủy sản A; A1; A3; B 15
13 D720401 Dược học A; A3; B; B1 15
14 D720501 Điều dưỡng A4; B; B2; M2 15
15 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A; A1; B; D 15
16 D850103 Quản lí đất đai A; A1; B; D 15
17 C720501 Điều dưỡng A4; B; B2; M2 12
18 C900107 Dược A; A3; B; B1 12

Tư vấn chọn trường năm 2016 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tây Đô để dự thi năm 2015 với khối thi D